ØNSKE OM Å EIE SELV!

Personer med nedsatt funksjonsevne skal kunne velge hvor og hvordan de bor på lik linje med andre, ifølge den nasjonale strategien for sosial boligpolitikk.

Det er både mulig og attraktivt for mange utviklingshemmede å kjøpe bolig på det ordinære boligmarkedet om det legges til rette for det.

 

Endelig var det klart for første befaring for beboerne i Pollhaugen. Dette har de ventet på og det var stas å se leilighetene ta form og danne seg et bilde av hvordan det vil bli. Alle fikk utdelt hjelmer med navnet sitt på av utbygger – Klar til å inspisere det stilige bygget!

 

Trond Jetmundsen og Elen Grønsdal

Denne strategien retter en særlig innsats mot personer med utviklingshemming. En rapport fra
NTNU Samfunnsforskning på oppdrag av Husbanken viser at det er langt igjen til målet om at denne gruppen skal få velge selv hvordan de vil bo. Tall fra Husbanken viser i dag at eierandelen er lav, men at flere ønsker å eie.

Utviklingshemmede bosituasjon skiller seg mye fra andres ved at mange bor i bofellesskap, men også like mye ved at så få eier egen bolig. Eierandelen synes å være på rundt 25 prosent, totalt. Blant utviklingshemmede som mottar helse- og omsorgstjenester er andelen enda lavere. (Kilde: Husbanken)

– Tilbake i 2018, ønsket vi som foreldre og verger til unge voksne med uføretrygd og funksjonsnedsettelser fra ulike steder i kommunen vår, å få til et samarbeid for å etablere 5-8 samlokaliserte boliger med fellesareal og personalbase, da døgnoppfølging er nødvendig for denne gruppen sier en av initiativtaker Elen Haaland Grønsdal.

-Bustadkontoret i den gang Fjell kommune var positive til prosjektet og informerte oss om kriteriene til Husbanken, og rådet oss til å kontakte aktuelle utbyggere i kommunen, sier Elen. Vi kontaktet Trond i Foldnes Utbygging AS, som var både velvillig og imøtekommende, og vi hadde flere møter med foreldregruppen, Husbanken og utbygger. Etter et nytt møte med boligkonsulenten i Øygarden kommune kontaktet vi helse- og omsorgsavdelingen i kommunen, og presenterte prosjektet for kommunalsjefen, assisterende kommunalsjefen og enhetslederen for MMNF i møtet 29. mai 2020.

Etter dialog med kommunen og Husbanken ble boligprosjektet Pollhaugen på Foldnes sett på som hensiktsmessig for alle parter. Pollhaugen ligger i et fredelig og etablert boligområde med nærhet til offentlige servicetilbud, offentlig transport, ulike aktivitetstilbud, arbeidsplasser, tur-terreng og handelssenter. Vi har også tenkt på fremtidig universell utforming ved at det er avsatt plass til en eventuell løfteplattform ved senere behov sier Trond Jetmundsen.

-Vi ønsker at beboerne får mulighet til å eie egen leilighet og fellesareal på grunnlag av virkemidlene som kan nyttes til å oppnå dette, og at det etableres borettslag i nært samarbeid mellom beboere/foresatte og kommunen innenfor gitte kriterier sier Elen.

 

Pollhaugen: Åtte spente beboere som har kjøpt hver sin leilighet. I tillegg har kommunen kjøpt to ekstra leiligheter i bygget, som vil bli base for ansatte.

Personer med utviklingshemming vil ofte være i målgruppen for startlån. Kommunene bygger hovedsakelig to typer boliger som kan passe for personer med nedsatt funksjonsevne: omsorgsboliger og tilrettelagte boliger. Gjennom startlån og velvilje fra kommunen er det mulig for beboerne å få kjøpt sine egen leiligheter.

Både for beboerne og foreldre er det en stor overgang å flytte hjemmefra, både for selvstendighet, ansvar og økonomi. Joachim gleder seg mest til å feire jul i ny leilighet og er spent på om han får litt hjelp med å få pinnekjøtt på kok sier han med et smil. Han lurer også på om det vil være nattevakt på bygget men alle detaljer er ikke helt på plass enda.

Anette har lenge ønsket å eie sin egen bolig og nå er dette endelig en realitet. Trond viser henne rundt i hennes nye leilighet og hun smiler stolt der hun kikker ut på balkongen sin. Hun har leid bolig i 32 år ulike deler i kommunen, nå har hun spart og tilpasset seg slik at hun kan klare å eie sin egen leilighet. En ting er sikkert, katten skal kun få lufte seg på balkongen slik at den ikke stikker av.

-Området rundt er fredfullt og rolig, innbyr til turer og rekreasjon samtidig som det er nært Straume sentrum med alle ønskelige fasiliteter som finnes der. Dette er midt i blinken da de fleste jobber i området og noen på Askøy sier Elen med et smil.

Flere av beboerne kjenner hverandre også godt gjennom ulike arena for tilrettelagt aktivitet som fotball eller musikk aktiviteter.

– Her håper vi å etablere flere faste treffsteder som fungerer som sosiale møtepunkter sier Elen.

Med en bemannet base forutsetter det også et ambulerende tjeneste-team som ser på både boligsituasjon og hjelp til å etablere sosiale relasjoner.

-Dette er et spennende og nyskapende prosjekt. Det er utrolig kjekt å være med å skape noe som ikke har vært prøvd i kommunen før. For å oppnå målsettingen om inkludering og deltakelse for alle typer mennesker må man utvide fokuset fra bolig til bomiljø. Jeg tror dette kan være en god veiviser sier Trond.

 

 

Trygghet er viktig

-Felles for disse unge menneskene er at de har medfødte utfordringer som gjør at de er avhengige av en autismevennlig tilnærming for å ha et verdig og mest mulig selvstendig liv sier Elen.

I fremtidig bolig vil dette blant annet innebære behov for sovende nattevakt og en hovedansvarlig med relevant kompetanse på området, som kan forebygge og observere ved endringer for å sikre forutsigbarhet og redusere nivået av stress, angst, utagering og isolasjon. det er også viktig med individuell tilpasset praktisk bistand og fritidskontakter for ivaretakelse av den enkeltes fritidsinteresser. Det er mye som skal på plass for at dette skal fungere optimalt sier Elen.

Straume Mesterbygg AS er ansvarlig utførende for tømrerjobben på prosjektet, som på de 3 tidligere byggetrinnene i Pollhaugen-planen. Prosjektleder Vegard F. Fjell i Straume Mesterbygg er med på befaringen med de spente beboerne, og forteller at fremdriften er i henhold til planen som er satt.

-Det er alltid kjekt å ha byggeplassvisninger med fremtidige beboere i boligprosjekter, og her opplever jeg stor entusiasme og glede over prosjektet – og det er kjekt! sier Fjell, som også har vært med på de tidligere byggetrinnene i Pollhaugen, både som tømrer og byggeleder, og nå som prosjektleder.

-Det er kjekt å se hele området bli realisert – det blir flott her!

Vi håper beboerne også i dette byggetrinnet vil trives godt her sier Fjell.

 

At denne gruppen nå kan kjøpe og eie sin egen bolig er et viktig mål i den norske velferdspolitikken. Eierskap til egen bolig og medbestemmelse når det fattes valg om hvor man skal bo, anses som et viktig premiss for opplevelsen av likeverd og normalitet.

Bygget ved Pollhaugen består av 10 enheter, der kommunen har kjøpt to stk. Beboerne trenger både en bolig og et tjenestetilbud. Ønske er at en av disse skal brukes som en base for godt samspill mellom kommunale tjenester og beboernes behov.

-Ved den største overgangen i livet for mange av beboerne så blir dette en trygghet og noe som vil være med å bygge et felleskap for hele gruppen. Dessuten vil dette også være kostnadseffektivt og formålstjenlig for tjenestene som leveres fra kommunal sektor sier Elen.

 

Foto og tekst: Janne Havneraas/ Digg Marketing

Ønsker du at vi kontakter deg?

Bruk skjemaet nedenfor, så hører du fra oss.